Ταυτότητα

Σχεδιάζουμε την εταιρική ταυτότητα της επιχείρησής σας

 

Σχεδιασμός Ιστοσελίδων

Η ιστοσελίδα της επιχείρησής σας αποτελεί την διαδικτυακή σας ταυτότητα. Η ομάδα της REDINCOGNITO, αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την κατασκευή ιστοσελίδων που αντιπροσωπεύουν πλήρως το προφίλ της επιχείρησης και τα προϊόντα σας.

 

Ανάπτυξη Ιστοσελίδων

Η ομάδα της REDINCOGNITO, αναπτύσσει δυναμικές ιστοσελίδες, χρησιμοποιώντας τα πιο διαδεδομένα συστήματα CMS. Τα CMS, μέσω της υποδομής που προσφέρουν, μας επιτρέπουν να επεκτείνουμε την λειτουργικότητα της κάθε ιστοσελίδας, ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις σας και να καλύπτει ακόμη και τις πιο εξειδικευμένες ανάγκες.

 

Ψηφιακές Εφαρμογές

Δημιουργούμε εφαρμογές κατάλληλα διαμορφωμένες για την επιχείρησή σας, χρησιμοποιώντας τις κινητές συσκευές ως ένα επιπλέον εργαλείο με το οποίο μπορείτε να δραστηριοποιηθείτε. Τα mobile applications προσφέρουν μοναδικό στυλ, ασφάλεια και λειτουργικότητα, ακόμη και σε offline mode, δίνοντας μια ολοκληρωμένη εφαρμογή προς χρήση. 

 

Μάρκετινγκ

Σχεδιασμός και υλοποίηση ψηφιακής στρατηγικής με σκοπό την αύξηση των πωλήσεων