Υποστήριξη

Η REDINCOGNITO υλοποιεί υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υποστήριξης. Με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών και των συνεργατών της, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία, τις υποδομές και τις δυνατότητές της στο πλαίσιο συγκεκριμένων έργων.

Συμβουλευτική

Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στους τομείς της βελτίωσης της υποδομής των τεχνολογικών και πληροφοριακών συστημάτων, της υλοποίησης νέων μοντέλων, της Διαχείρισης και της Ασφάλειας.

Εξωτερική ανάθεση

Διάθεση εξειδικευμένου προσωπικού στο χώρο σας για τη Διαχείριση Εφαρμογών και της Ολοκληρωμένης Ασφαλούς Πρόσβασης στις επιχειρησιακές εφαρμογές και δεδομένα.

Απομακρυσμένη Διαχείρηση

Υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων της Επιχείρησης χωρίς τη φυσική παρουσία τους στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Οι υπηρεσίες καλύπτουν τους τομείς της Διαδικτυακής Υποδομής, του Λειτουργικού Λογισμικού, των Εφαρμογών και της Ασφάλειας.

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

Εκπαίδευση χρηστών για τη βελτιστοποίηση της χρήσης και διαχείρισης των συστημάτων.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *